Α! ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ0 - 0
ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ - Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.0 - 0
ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ0 - 0
1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ.0 - 0
2η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝΦ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ0 - 0
ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝΑ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ0 - 0
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ0 - 0
1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ0 - 0
3η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ0 - 0
ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ.0 - 0
ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.0 - 0
ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.0 - 0
4η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ0 - 0
1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ0 - 0
ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ0 - 0
ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝΑ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.0 - 0
5η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.0 - 0
ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ - ΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ0 - 0
ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ0 - 0
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝΦ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ.0 - 0
6η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ0 - 0
ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ0 - 0
1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.0 - 0
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ0 - 0
7η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ0 - 0
ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ.0 - 0
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝΦ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. - ΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ0 - 0
ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝΑ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.0 - 0
Β! ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ0 - 0
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝΦ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. - ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ0 - 0
ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝΑ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ0 - 0
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.0 - 0
2η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.0 - 0
ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ0 - 0
ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ.0 - 0
ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.0 - 0
3η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝΑ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ0 - 0
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ0 - 0
1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ0 - 0
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝΦ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ0 - 0
4η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ.0 - 0
ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.0 - 0
ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ0 - 0
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝΦ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ0 - 0
5η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ0 - 0
ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ0 - 0
ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝΑ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ0 - 0
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.0 - 0
6η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ0 - 0
ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ0 - 0
ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝΦ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.0 - 0
ΔΑΚ ΣΕΡΒΙΩΝΑ.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ - Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ.0 - 0
7η Αγωνιστική
Ημ/νίαΩραΓήπεδοΑγώναςΣκορΔιαιτητής 1Διαιτητής 2
ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ0 - 0
ΔΑΚ Ι.ΣΚΑΡΚΑΛΑΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ0 - 0
ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣΠΜΣ ΑΙΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ - Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ.0 - 0
1ο-2ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. - Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙ0 - 0

Τελευταία Ενημέρωση: 21/09/2022