Μήνας: Ιούλιος 2020

15/07/2020

Κύριε Πρόεδρε, Σας απευθύνουμε την παρακάτω ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έχοντας υπόψη: Α.  Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99                               Β.  Τα άρθρα 15-25 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.                              Γ.  Την από 10-06-2020…

618