Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΚΑΣΔΥΜ 8 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. κατά την συνεδρίασή του της 28-12-2015, αποφάσισε και απευθύνει την παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:
Α.  Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99
Β.  Τα άρθρα 15-20 και 22-25 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
Γ.  Την από 28-12-2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα Σωματεία-Μέλη της ΕΚΑΣΔΥΜ, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ  08  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016  και ώρα 17:00 μ.μ., που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας (Γρανικού 9 – Κοζάνη) με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
  • ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Γ.Σ.
  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015.
  • ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί / συνέλθει εκ νέου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 08  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 , στον αυτό χώρο και ώρα 18:00 μ.μ., με τα ίδια  θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ανεξάρτητα  από τον αριθμό των Μελών που παρίστανται (Άρθρο 16 Καταστατικού Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.).

Με αθλητικούς χαιρετισμούς