Διεξαγωγή Αγώνων Πρωταθλημάτων Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. 2016-2017

   Λόγω της στενότητας που παρατηρείται στη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων (μικρός αριθμός διαιτητών, ¨φορτωμένα¨ γήπεδα, άλλα αθλήματα, έκτακτες ή απρόοπτες καταστάσεις), σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα αναβολής αγώνων ή αγωνιστικών, είναι ελάχιστη έως μηδενική. Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή διαμαρτυριών από τα Σωματεία, να γνωρίζετε ότι για τις ομαδικές (κατ’ ελάχιστο [03] τριών αθλητών-τριών) και όχι ατομικές ή μεμονωμένες απουσίες αθλητών-τριών, λόγω προγραμματισμένων σχολικών εκδηλώσεων και μόνο (εκδρομές ή εξετάσεις), οφείλετε να ενημερώνετε εγγράφως την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., άμεσα και έγκαιρα (τουλάχιστον 10 ημέρες προ των εκδηλώσεων, ήτοι δύο αγωνιστικές πριν). Είναι δε υποχρεωτική η υποβολή βεβαιώσεων συμμετοχής από τα σχολεία με μέριμνα του Σωματείου, για τον κάθε αθλητή ξεχωριστά. Σε περίπτωση ψευδούς αιτήματος, η ομάδα θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον έχει εκδοθεί η ανακοίνωση της Ε.Π. για τους Ομίλους-Αγώνες της επερχόμενης αγωνιστικής, κανένα αίτημα αναβολής δεν θα γίνεται δεκτό. Η παραπάνω οδηγία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δέσμευση για τον προγραμματισμό των αγωνιστικών, αλλά εφόσον τα αιτήματα υποβάλλονται έγκαιρα, θα διευκολύνουν τον προγραμματισμό των Πρωταθλημάτων (δηλ. καθορισμό των ρεπό των ομίλων), διευκολύνοντας παράλληλα και τα Σωματεία. Όσον αφορά τους Ορισμούς, σας υπενθυμίζουμε ότι οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων της κάθε αγωνιστικής, καθορίζονται από την Ε.Π. σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. κάθε Πέμπτη και υποχρεωτικά προσαρμόζονται, στους ορισμούς διαιτητών των Εθνικών κατηγοριών της Ε.Ο.Κ. και στις υποχρεώσεις και των άλλων αθλημάτων στα γυμναστήρια.  Οποιοδήποτε αίτημα Σωματείου θα υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο, στη γραμματεία της Ένωσης, ενώ θα επιβεβαιώνεται και εγγράφως ή ηλεκτρονικά, με επίσημο έγγραφο του Σωματείου, ανυπερθέτως μέχρι το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 14.00, και όχι τηλεφωνικά ή προφορικά (για λόγους πρακτικούς αλλά και διαφάνειας) στα μέλη της Ε.Π. και του Δ.Σ.. Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι αποδεκτό, να αιτείται ο έφορος ή ο προπονητής του κάθε τμήματος του Σωματείου, την ημέρα ή την ώρα που βολεύει για την διεξαγωγή του αγώνα, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το αίτημα θα ικανοποιείται, μόνο και εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και φυσικά, δεν θα διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή των προγραμματισμένων ομίλων της αγωνιστικής. Τα προαναφερόμενα έχουν ειπωθεί και συμφωνηθεί πολλάκις, στις Γενικές Συνελεύσεις και στις  κληρώσεις της Ένωσης. Παρ΄ όλα αυτά, ορισμένα Σωματεία είτε αμελούν να τα εφαρμόσουν, είτε απουσιάζουν συστηματικά και αγνοούν τις συμφωνηθείσες οδηγίες, με αποτέλεσμα να αιτούνται αλλαγές ή τροποποιήσεις την τελευταία στιγμή. Παρακαλούμε λοιπόν, να συστήσετε στους εμπλεκομένους φορείς του Σωματείου σας, την πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω.