Φιλικό Μικτής ΕΚΑΣΔΥΜ με Μικτή ΕΚΑΣΘ 14 Μαίου 2017 ‘ΚΓ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ’

Μικτή ΕΚΑΣΘ 2002

Μικτή ΕΚΑΣΔΥΜ 2002-03

Μικτή ΕΚΑΣΘ 2003

Μικτή ΕΚΑΣΔΥΜ 2003-2004