Ευχαριστήρια Επιστολή 13 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω επιχειρήσεις, οι οποίες προσέφεραν δωρεάν προϊόντα τους στις αποστολές των Εθνικών ομάδων Ελλάδας και Μεγ. Βρετανίας και στους Διαιτητές, τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου στον τόπο μας και τον εκπροσωπούν επάξια, προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο την μοναδική τους ποιότητα:

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΟ ¨11¨ ΚΟΖΑΝΗΣ, κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ