ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευστάθιος Βασιλειάδης

Διεύθυνση:

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

τκ: 52100

e-mail: spapandr@Gmail.com

Φαξ:

Τηλέφωνο: 2467027687