Κριτές

ΚΡΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • 1 Γεωργιάδου Σοφία (Φλώρινα)
  2 Γκιάτα Αικατερίνη
  3 Γλούφτσης Δημήτρης
  4 Δήμου Κων/νος
  5 Ζιουζιός Δημήτρης
 • 6 Ζέγας Στέργιος
  7 Κατωτικίδου Τάνια
  8 Μαρινέλης Γεώργιος
  9 Μαρτίνος Γεώργιος
  10 Μάρκου Ουρανία
  11 Μαστορόπουλος Κωνσταντίνος
  12 Μπαταούλα Ελένη
 • 13 Νιάνιου Τάσα
 • 14 Ντέτσκα Αιμιλία
  15 Παπαδόπουλος Θεόφιλος
  16 Παπαστεργίου Ιωάννα
  17 Σιδηρόπουλος Αργύριος
  18 Σύρου Δώρα  
  19 Φροξυλιά Μαρία
 • 20 Φυτάκη Ξένια