Φιλικό Μικτής ΕΚΑΣΔΥΜ με Μικτή ΕΚΑΣΘ 13 Μαίου 2018 ‘ΔΑΚ Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ’