Φιλικό Μικτής ΕΚΑΣΔΥΜ με ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 07 Μαρτίου 2019 ‘ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ’