Προπόνηση Κοριτσιών 08-09 Ιουνίου 2019 ΔΑΚ “Ι. ΣΚΑΡΚΑΛΑ”