Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης 03/09/2011

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. κατά την συνεδρίασή του της 11-07-2011, αποφάσισε και απευθύνει την παρακάτω:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99
Β. Τα άρθρα 15-20 και 22-25 του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
Γ. Την από 11-07-2011 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα Σωματεία-Μέλη της ΕΚΑΣΔΥΜ, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και ώρα 19:00 μ.μ., που θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας (Γρανικού 9 – Κοζάνη) με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
2) ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ Γ.Σ.
3) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η από το Καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα επαναληφθεί / συνέλθει εκ νέου, την ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 , στον αυτό χώρο και ώρα 20:00 μ.μ., με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθ
μό των Μελών που παρίστανται (Άρθρο 16 Καταστατικού Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.).

Με αθλητικούς χαιρετισμούς