Ανακοίνωση 16 /12/2011( Τροποποίηση Προκηρύξεων 2011-2012)

Σας ενημερώνουμε ότι στην έκτακτη Γ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. την 05 Δεκ 2011, αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση όλων των Ειδικών Προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων της, με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων, αφού από την 01 Νοε 2011 τα Σωματεία θα επιβαρύνονται όλα τα έξοδα Διαιτητών και Κριτών (αποζημιώσεις και οδοιπορικά).
Κατόπιν τούτου τα Πρωταθλήματα στα οποία επιφέρονται αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής τους είναι τα εξής:
Β΄ Ανδρών: Στο β΄ γύρο θα συνεχίσουν μόνο οι έξι πρώτες ομάδες που θα προκύψουν από την βαθμολογία του α΄ γύρου. Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία τους και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε δεύτερο αγώνα, στις αντίθετες του α΄ γύρου έδρες.
Α΄ Γυναικών: Στο β΄ γύρο θα συνεχίσουν μόνο οι τέσσερις πρώτες ομάδες που θα προκύψουν από την βαθμολογία του α΄ γύρου. Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία τους και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε δεύτερο αγώνα, στις αντίθετες του α΄ γύρου έδρες.
Παίδων: Στο β΄ γύρο θα συνεχίσουν μόνο οι πέντε πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου, που θα προκύψουν από την βαθμολογία του α΄ γύρου. Οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία τους και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε δεύτερο αγώνα, στις αντίθετες του α΄ γύρου έδρες. Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί όπως προβλέπεται από την Ειδική Προκήρυξη. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)
Σε ότι αφορά την οικονομική επιβάρυνση των Σωματείων, θα ισχύσουν τα παρακάτω:
Έξοδα Διαιτησίας
α) Η αμοιβή των διαιτητών, επιβαρύνει το γηπεδούχο Σωματείο (Ανά Διαιτητή και ανά αγώνα: 15 ευρώ στο Πρωτάθλημα Α΄ Ανδρών, 12 ευρώ στα Πρωταθλήματα Α΄ Γυναικών και Β΄ Ανδρών και 10 ευρώ σε όλα τα άλλα Πρωταθλήματα).
β) Η μετακίνησή τους καθώς και η ημεραργία θα βαρύνουν τα γηπεδούχα Σωματεία και θα καταβάλλονται από αυτά με συντελεστή 0,20 ευρώ/χλμ..
Έξοδα Βοηθών
α) Οι αμοιβές και οι μετακινήσεις των Βοηθών των αγώνων, θα βαρύνουν τα γηπεδούχα Σωματεία, (Ανά Κριτή και ανά αγώνα: 6,5 ευρώ στο Πρωτάθλημα Α΄ Ανδρών και 5 ευρώ σε όλα τα άλλα Πρωταθλήματα και 0,20 ευρώ/χλμ.).
β) Τα ποσά θα καταβάλλονται ως εξής: Αρχής γενομένης την 01/11/11, τα έξοδα διαιτητών και κριτών θα καταβάλλονται ως εξής: Το ποσό που αντιστοιχεί στον Νοέμβριο θα καταβληθεί σε ποσοστό 60% έως 15 Δεκεμβρίου και η εξόφληση θα γίνει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2012 μαζί με το 60% τον αμοιβών του Δεκεμβρίου. Ομοίως κυκλικά θα συνεχιστεί η καταβολή των αποζημιώσεων ως την λήξη των πρωταθλημάτων. Σε περίπτωση που Σωματείο δεν είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα.