Επικοινωνία σωματείων με Μητρώο ΕΟΚ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκόμενων στις σχετικές διαδικασίες (νέα δελτία / εγγραφές / μετεγγραφές) παρακαλούνται τα σωματεία να επικοινωνούν με το μητρώο της ΕΟΚ τις εξής ώρες:

Τηλεφωνική επικοινωνία: 08:00-10:00

Δια ζώσης: 10:00 – 14:00

Κατ’ εξαίρεση για τα σωματεία της  ΕΣΚΑ και της  ΕΣΚΑΝΑ το παραπάνω ωράριο τροποποιείται ως εξής:

Τηλεφωνική επικοινωνία: 08:00- 10:00

Δια ζώσης: 12:00 – 14:00

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των σωματείων να τηρούν πιστά αυτά τα ωράρια προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή των απαιτούμενων ενεργειών ομαλά για όλες τις πλευρές.