Επιτροπές Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόεδρος: Ζορμπάς Μίλτος

Μέλος: Τακουλίδης Χρήστος

Μέλος: Χαριζόπουλος Βίκτωρας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Πρόεδρος: Σαββίδης Λάζαρος
Μέλος: Τακουλίδης Χρήστος
Μέλος: Μπούτσης Βασίλειος
Μέλος: Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Μέλος: Χαριζόπουλος Βίκτωρας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: